TINGSNÄSVVO

VÄLKOMNA


Tingsnäs vvo (tingsnäs viltvårdsområde) är en grupp härliga jägare.
Här kan medlemmar få information och nyheter.
Filarkivet kommer du åt genom att logga in.
INFORMATIONSFLÖDE

Älgjakt lörd 23/11. Samling slakteriet kl 07:30. /Peter

Peter, 2019-11-19 20:54:54

Älgjakt

Den planerade jakten 3/1 inställd. /Peter

Peter, 2020-01-02 12:04:41

Älgjakt

Älgjakt lörd 9/11. Samling slakteriet 07:00. /Peter

Peter, 2019-11-06 17:44:29

Älgjakt

Vi jagar älg på lörd 30/11. Samling slakteriet 7:30. / Peter

Peter, 2019-11-26 19:42:20

Älgjakt

Vi jagar lördag 7/12 samling slakteriet kl 07:30./Peter

Peter, 2019-12-03 18:39:14

Älgjakt

Vi jagar lörd14/12. Samling slakteriet 8:00. /Peter

Peter, 2019-12-10 09:34:34

Älgjakt

Vi jagar älg Lörd 21/12. Samling slakteriet 8:00. /Peter

Peter, 2019-12-17 18:45:08

Älgjakt

Vi jagar älg lörd 25/1. Samling slakteriet 8:15. Ev fortsättning Sönd bestäms efter lördagens jakt./Peter

Peter, 2020-01-21 21:03:27

Älgjakt

Vi jagar älg 2-3/1. Samling i slakteriet 8:00./Peter Unghundsjakt kommer att bedrivas om det finns kalv kvar på licensen under januari. Vid intresse att deltaga kontakta den hundförare ni vill följa för att bestämma tid och plats. Tommy Johan Peter

Peter, 2019-12-27 16:02:36