TINGSNÄSVVO

Styrelsen


De som sitter i styrelsen nu är.

Styrelsen 2016-2017

Ordförande 
Andreas Bäckström
Tel 0702518119.
E-mail: Jag382@hotmail.com
Sekreterare 
Anders Lindh
Tel. 0248-21071 alt. 070-650 99 10
E-mail: anders.lindh@tingsnasvvo.se
Kassör 
Göran Palo
Tel. 0248-220 86 alt. 070-661 05 22
E-mail: goran.palo@tingsnasvvo.se
Ledamot 
Gunnar Smitz
Tel.0250-10800 alt. 076-812 51 50
E-mail: gunnar.smitz@spray.se
Ledamot 
Jonny Bäckström
Tel. 0248-22016 alt. 070-534 62 23
E-mail: info@berguvensel.se
Ledamot 
Lars Smitz
Tel. 0250-374 48 alt. 070-643 52 02
E-mail: lars.smitz@tingsnasvvo.se
Ledamot 
Göran Palo
Ledamot 
Anders Lindh
Ledamot 
Karl Engnes
Försäljare av jakträttsbevis 2016-2017
Göran Palo
Sven-Olov Olsson
Jaktledare 2016-2017 (älgjaktskommittén)
Jonny Bäckström
Lars-Åke Lindh
Anders Lindh
Vice Jaktledare 2016-2017
Gunnar Smitz
Andreas Bäckström
Valberedning 2016-2017
Tommy Smitz
Stefan Lindström
Kertsrepresentanter
Rättvik Daniel Bäckström
Ansvariga för Råbergets skyttebana
Daniel Bäckström
Andreas Bäckström
Göran Palo
Webansvarig
Niclas Smitz