TINGSNÄSVVO

VÄLKOMNA


Tingsnäs vvo (tingsnäs viltvårdsområde) är en grupp härliga jägare.
Här kan medlemmar få information och nyheter.
Filarkivet kommer du åt genom att logga in.
INFORMATIONSFLÖDE

Årsmöten

Tingsnäs vvo och slaktlada kallar till årsmöte! Laknäs bystuga den 28/5 kl 10,30. Ärenden enligt stadgarna på båda föreningarna.

Andreas, 2023-05-15 11:36:23