TINGSNÄSVVO

Styrelsen


De som sitter i styrelsen nu är.

Styrelsen 2016-2017

Ordförande 
Andreas Bäckström
Tel 0702518119.
E-mail: Jag382@hotmail.com
Sekreterare 
Anders Lindh
Tel. 0248-21071 alt. 070-650 99 10
E-mail: anders.lindh@tingsnasvvo.se
Ledamot 
Jonny Bäckström
Lars Smitz
Tommy Smitz
Anders Lindh
Gunnar Smitz
Fredrik Gudmundsson
Försäljare av jakträttsbevis
Daniel Bäckström
Sven-Olov Olsson
Jaktledare 2019-2020 (älgjaktskommittén)
Jonny Bäckström
Andreas Bäckström
Tommy Smitz
Anders Lindh
Vice Jaktledare 2019-2020
Peter blyberg
Daniel Bäckström
Johan Lindh
Valberedning 2019-2020
Anders Smitz
Stefan Lindström
Kertsrepresentanter
Rättvik Daniel Bäckström
Ansvariga för Råbergets skyttebana
Daniel Bäckström
Andreas Bäckström
Webansvarig
Niclas Smitz