TINGSNÄSVVO

Styrelsen 2021-2022


Ordförande 
Andreas Bäckström
Tel 0702518119.
E-mail: Jag382@hotmail.com
Sekreterare 
Anders Lindh
Tel. 0248-21071 alt. 070-650 99 10
E-mail: anders.lindh@tingsnasvvo.se
Ledamot 
Jonny Bäckström
Lars Smitz
Tommy Smitz
Anders Lindh
Anders Smitz
Fredrik Gudmundsson
Försäljare av jakträttsbevis
Daniel Bäckström
Sven-Olov Olsson
Jaktledare (älgjaktskommittén)
Jonny Bäckström
Andreas Bäckström
Tommy Smitz
Anders Lindh
Reserv Jaktledare
Peter blyberg
Daniel Bäckström
Johan Lindh
Marita Olars
Olivia Justin
Valberedning
Nils Dafgård
Gunnar Smitz
Ansvariga för Råbergets skyttebana
Daniel Bäckström
Andreas Bäckström
Webansvarig
Niclas Smitz